Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Algemeen

Je ziet op de vervolgpagina’s een aantal trainingen uitgeschreven staan. Ik heb bewust de informatie over de diverse trainingen kort samengevat. Het is heel goed mogelijk om onderdelen van verschillende trainingen met elkaar te verbinden.

Waar het mij om gaat is dat je geïnteresseerd en geïnspireerd raakt en dat we elkaar ontmoeten om de eventuele trainingen te bespreken. Het doel van deze ontmoeting is een wezenlijke verbinding te maken en zo uiteindelijk maatwerk te leveren aan jou en anderen.

De trainingen kunnen zowel in de werkomgeving of elders worden verzorgd.  Soms kan het helpen het leerproces te verdiepen door gebruik te maken van professionele acteurs. Teamtraining is voor mij een middel om de verschillende lagen in organisaties met elkaar te verbinden.