Coendalinie
Coaching
Coen Sprenger

Coaching

Coaching gaat over het effectiever kunnen handelen in verschillende (werk)situaties. Aan de hand van vastgestelde doelen en het opmaken van een plan van aanpak gaan we dagdagelijkse zaken bespreken.

Een Ā uitgangspunt van coaching is om het verschil tussen inhoud- enĀ procesniveau verder te ontwikkelen. Waar het dan bijvoorbeeld om gaat is om toe te zien op een meer strategische wijze van communiceren en handelen; de ene keer vanuit een afstand en de andere keer vanuit het midden van een vraagstuk.

Een goed voorbeeld om coaching in te zetten is ‘coaching on the job’. Ik geloof in lerend leren door mee te kijken in de werkomgeving waarna aan de hand van de vastgestelde leerdoelen ontwikkelingsgesprekken plaatsvinden.

Het gaat er daarbij om je vanuit een veilige coachingssituatie te helpen inzien dat communicatie en handelen ook op een andere wijze kan.

Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een acteur om een verdiepingsslag te maken in je verdere ontwikkeling. De bereidheid en motivatie om naar jezelf kijken is van belang.

De ontwikkeling van jou als mens staat centraal. Het coachingstraject start na een vrijblijvend intakegesprek.