Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Gemeenschappelijke veiligheidszorg

Deze training beoogt vooral een effectievere samenwerking te realiseren tussen politie, gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers en burgers in het belang van leefbaarheid en veiligheid. Belangrijke zaken zoals handhaven, netwerken, belangenverstrengeling en informatiepositie komen aan bod, zoals ook de zelfredzaamheid van burgers en ondernemers met als streven uiteindelijk te komen tot beïnvloeding van gemeenschappelijke doelen. Begrippen als objectieve en subjectieve veiligheid, actieve wederkerigheid, verschillende vormen van preventie, adviesscans, de rol van burgers bij opsporing, ketenpartners en oplossingsgericht werken komen aan de orde.

Dit is typisch een training waarin verbindingen gemaakt kunnen worden om gezamenlijk in wijken en/of buurten zorg te dragen voor duurzame veiligheid en leefbaarheid. Een ieder kijkt vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het gaat vooral om burgerparticipatie en de effectieve relatie tussen burgers en veiligheidspartners. Wie neemt de aap op de schouders en wie zorgt ervoor dat de aap niet van schouder naar schouder blijft springen zonder werking?

Deze trainingen zijn zeer breed opgezet en voor veel doelgroepen van belang. Mijn visie is om een verbinding te maken op multidisciplinair niveau door een training te verzorgen voor handhavers en toezichthouders van gemeenten, wijkagenten, burgers, ondernemers, managers van woningcorporaties etc. om gezamenlijk op te trekken in het belang van de samenleving.