Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Jeugd

Als het gaat om de training Jeugd zijn er verschillende mogelijkheden om onderwerpen te behandelen. Dit betreft zo’n breed terrein dat maatwerk leveren vanuit verschillende invalshoeken een must is. Er is gelegenheid tot werken met acteurs, jongeren zelf, simulaties, films en rollenspelen.

Wat aan bod zou kunnen komen zijn opvoedingsstijlen en gezinspatronen, ontwikkelingspsychologie van jongeren, normen en waarden, persoonlijke- en omgevingsfactoren en parentificatie.

Aspecten zoals groepsdynamica, groepsontwikkeling en faseontwikkeling kunnen behandeld worden alsmede de verschillen en overeenkomsten van straatcultuur versus burgerlijke cultuur. Welk gedrag wordt gezien als aanvaardbaar, hinderlijk, overlastgevend of crimineel? Hoe kan schoolveiligheid bewerkstelligd worden? Hoe worden bejegeningprofielen opgemaakt?

Deze training is bij uitstek geschikt voor politiemensen, straatcoaches en toezichthouders. Met andere woorden, voor mensen die vooral in het veld te maken hebben met het aanspreken van jonge mensen.