Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Omgaan met geweld

In deze communicatietraining wordt aandacht geschonken aan moeilijk beïnvloedbare agressie en wat daarmee te doen. Er komen diverse vormen van agressie aan bod waarbij de nadruk wordt gelegd op frustratie en instrumentele agressie.  

Je leert wat agressie voor werking heeft op je gedachten, lichaam, emoties en gedrag. Je leert om beter te communiceren in een stressvolle situatie. Het gaat dan over meer kennis over jezelf en de ander en juist ook over de interactie tussen jou en de ander. Theoretische kennis wordt afgewisseld met vele voorbeelden. De kunst is om in situaties van agressie van de ander deze te kunnen beïnvloeden, de eigen grenzen te herkennen en deze toe te passen. Het is een enorm breed terrein waarin maatwerk geleverd kan worden aan cursisten, leidinggevenden en beleidsmakers.

Er kan tevens aandacht worden geschonken aan nazorg en wetgeving zoals bijvoorbeeld de arbeidsomstandighedenwet. Een acteur in het belang van de cursisten maakt deel uit van het leerproces waarin zelfkennis, het ervaren van spanning, het creëren van andere gedachten, het focussen op ademhaling en eigen veiligheid worden getraind.                              

Deze training is met name geschikt voor mensen die werkzaam zijn in het publieke domein zoals baliemedewerkers, conducteurs, hulpverleners, winkeliers etc.