Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Oplossingsgericht werken

Dit is een training gemaakt om duurzame oplossingen te creëren met diverse partners.  In een stappenmodel wordt systematisch uitgelegd welke stappen moeten worden gezet en in welke volgorde.

De do’s en de dont’s komen uitgebreid ter sprake. De bedoeling is dat er feitelijk een project wordt opgezet aan de hand van het stappenmodel. Deze worden door de trainer gevolgd. Het maken van SMART doelstellingen met verschillende partners is een van de doelstellingen van deze doetraining.

Essentieel is dat het project wordt verankerd in de verschillende organisaties waarbij het van belang is dat geld, positionele macht, mandaat, borging, plannen van aanpak, afspraken en evaluatie worden besproken met de cursisten maar ook met operationeel dan wel tactisch leidinggevenden.

Een training voor gedreven mensen.