Coendalinie
Tarieven
Coen Sprenger

Tarieven

Trainingen
Een trainingstraject is een proces van ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering, nazorg en kilometervergoeding. In de praktijk is zo’n traject dus afhankelijk van in te zetten elementen zoals acteurs, documentatie, aantal cursisten, leerdoelstellingen, verdiepingslagen, plan van aanpak, evaluatie etc.
Al deze factoren spelen een rol bij de nader te bespreken prijsbepaling.

Coaching en therapie
Zowel het coaching- als het therapietraject zal in grote lijnen bestaan uit 3 fasen: analyse, begeleiding en evaluatie. Wat betreft het coachingtraject zullen de thema’s en het plan van aanpak worden beschreven. Na het intakegesprek zal de trajectomvang alsmede de frequentie worden beraamd.
Prijsbepaling zal n.a.v. bovenstaande elementen worden geoffreerd.

Voor particulieren worden de tarieven in overleg bepaald.