Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Teamtraining Interventieteams

In Nederland zijn verschillende vormen van interventieteams steeds meer in opkomst als aanvulling en kostenbesparende methodiek. Het zijn multidisciplinaire teams die veelal zaken oppakken die teamoverstijgend en situationeel worden ingezet door professionals vanuit verschillende rollen en bevoegdheden zoals ambtenaren van gemeenten, politie, brandweer maar ook de FIOD, woningbouwcorporaties, UWV en scholen etc.

De training die voor dergelijke teams kan worden opgezet kan bestaan uit het trainen van bevoegdheden op het gebied van bestuursrecht, strafvordering en de algemene wet binnentreden. Het begrip frontlijnsturing komt in deze training aan bod. Een analyse kan aan de hand van een stappenmodel worden gemaakt. Theoretische modellen van Poisz en communicatie vanuit jezelf kunnen verder worden getraind in ‘coaching on the job’. De training kan worden opgezet met de verschillende professionele partners binnen een gemeente.

Andere belangrijke zaken die aan bod kunnen komen zijn borging in de verschillende organisaties, innovatief beslissen, meervoudig kijken, regievorming, competenties en vertaling naar de verschillende organisaties.