Coendalinie
Therapie
Coen Sprenger

Regressie en reïncarnatietherapie

Dit is een therapievorm die op zoek gaat naar de oorsprong van problemen. Het is een thematisch onderzoek in een vijftal ervaringsgebieden. Deze zijn het huidig leven, het tijdsbestek tussen de conceptie en geboren worden, vorige levens, het bestaan tussen vorige levens alsmede de oerervaring. Een therapievorm die inzicht geeft in een wezenlijk deel van onszelf dat het lichamelijk sterven steeds weer overleeft om na bepaalde tijd opnieuw in een lichaam te incarneren. Dit wezenlijke deel wordt de ziel genoemd.

In deze therapie gaat het om het verwerken en bevrijdend herbeleven van ervaringen, het leggen van verbanden naar het huidige leven, het opsporen en serieus nemen van onbewuste ervaringen door middel van trance waarbij de nadruk ligt op inzicht en zingeving.

Zingeving betekent voor mij het op zoek gaan naar meer inzicht in de vraag waarom we op dit moment in dit leven zijn alsmede om belangrijke gebeurtenissen te kunnen duiden. Bij mij als reïncarnatietherapeut gaat het vooral om het hier en nu waarbij de onbewuste belevingen uit de eerder genoemde ervaringsgebieden centraal staan.