Coen Sprenger
Coendalinie
Trainingen

Zeden/ seksueel misbruik

Omgaan met zedenzaken met als onderdeel seksueel misbruik is voor velen nog een lastig te bespreken onderwerp. Er zijn verschillende mogelijkheden voor zeer uiteenlopende doelgroepen. Ik heb het over ouders en kinderen, professionals zoals politiemensen, vertrouwenspersonen, psychologen, therapeuten, huisartsen, etc.

Afhankelijkheidsrelaties, grooming, vormen van seksualiteit, de rol van moeders in incestsituaties, seksueel afwijkend gedrag, omgaan met plegers, behandelmethodieken, werken met niet-eigen energie, verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, signalen van seksueel misbruik, verhoortechnieken, loverboys en de relatie tot huiselijk geweld zijn allemaal aspecten die aan bod zullen komen.

Vanuit mijn jarenlange ervaringen als rechercheur jeugd- en zedenzaken, therapeut, trainer,  politieman, ontwikkelaar van onderwijs op dit gebied durf ik te schrijven dat ik met deze training een veelzijdige blik op dit thema kan geven, verhelderende inzichten kan verschaffen en dat ik de switch maak tussen het juridische, psychologische, literaire en traumatische deel.